Thursday, December 05, 2013

Wajah

Koi to wajah rahi hogi - ke woh shaks apna sab kuch chor ker - yunhi ghar se nikal gaya!

2 comments:

Rida Shahmeer said...

Wajah likhon ga mai buray halaat ki
Jab kabhi halaat behter hon gay....

Mystic said...

Ji Rida zaroor

"Wajah likhon ga mai buray halaat ki
Jab kabhi halaat behter hon gay...."