Wednesday, December 05, 2012

Aik conversation!

"At the end of the day....Mard ki izzat isi baat se hoti hai ke woh ghar main kitne paise kama ke lata hai aur aurat ghar ko kitna sanwar sambhal ke rakhti hai....ye 'homemaker dad'  aur 'career woman' wagera wagera sab dil ke behlawe hain"

"Not in this age! I don't agree"

"I didn't ask you to agree"

No comments: