Thursday, April 24, 2014

Podey (Plants)

Kiya ye sach hai ke - jab gharoN main rishte murda ho jaayeN to gharoN ke podey bhi murjha jaate hain?


2 comments:

Rida Shahmeer said...

Myths only.....

Mystic said...

Hmmmmm....