Friday, June 22, 2012

kamzor lamha

Duniya main shayed is se bari ibadat aur koi nahi ke - agar kisi ne aap se apna koi kamzor lamha 'share' ker liya hai - to aap usey bhool jaayaiN aur kabhi uska' zikar na karaiN

No comments: