Saturday, September 08, 2012

Ishq-e-Majazi aur Ishq-e-Haqiqi

Ashfaq Ahmad says:
  
Mujhe bohat justa'ju thi ke Ishq-e-Majazi aur Ishq-e-Haqeeqi ka farq jaan sakun, aik din Abba Gee ne bataya ke, “Ishfaq apni ana ko kisi aik shakhs ke samney pamaal (mitany) kerney ka naam Ishq-e-Majazi hai aur apni Ana ko sab ke saamney pamal kerney ka naam Ishq-e-Haqeeqi hai…"

No comments: