Saturday, October 13, 2012

Aik sher Malala ke Naam!


14 year old kid shot by Talibans (Manimals)

Qatale-tiflaN ki munadi ho rahi hai shaher main
Ma mujhe bhi misle-musa tu baha de naher main

No comments: