Monday, May 02, 2016

Jhoot ki Tijarat

Jis rishte main sirf jhoot ki tijarat ho - us se sifaye dukh, barbaadi, saraab aur nuqsaan ke - kiya haat aana hai

No comments: