Wednesday, May 04, 2016

Qeemat

Zindagi main aesa bhi hota hai ke koi baat, insaan barson pehle sunta hai aur uski gheraii ka aehsaas use zindagi ke kisi aur hisse main ja ker hota hai.

Gul (here) ne aik dafa kaha tha: "Bazari aurat qeemat mard ke saath sone ki nahi, bulke  jis zillat aur ghiN se use guzarna paRta hai, us ki leti hai - Jis din tumhe koi khilone (sex-toy) ki tarah istamaal ker ke dustbin main phenk dega - us din tumhe bazari aurat ke dukh ke paataal ki gheraii ka andazza hoga". 

No comments: